تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 | 07:01 ب.ظ | نویسنده : S.s
تصویر مرتبط

 گوشی تلفن زنگ می زند ، با عجله از جایش بلند می شود تا آن را بردارد اما یک دفعه پایش به کتابهایی که دور و برش چیده است می خورد و نقش زمین میشود! به جای آه و ناله یا سرزنش خود به حال سجده در می آید و خدا را به خاطر داشتن این همه کتاب شکر می کند.

طبقه بندی: فرهنگ سازی،