تبلیغات
ترویج کتاب و کتابخوانی و معرفی انواع کتاب - انیس کنج تنهایی !
تاریخ : شنبه 21 بهمن 1396 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : **

انیس کنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است

بود بی مزد و منت اوستادی

ز دانش بخشدت هر دم گشادی

ندیمی مغز داری پوست پوشی

به سر کار گویایی خموشی

درونش همچو غنچه از ورق پر

به قیمت هر ورق زان یک طبق در

ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت

گر ایشان را زند کس بر لب انگشت

به تقریر لطایف لب گشایند

هزاران گوهر معنی نمایند
طبقه بندی: آزاد،